+48 536 596 396

MJC Gdynia: Nadzory, przeglądy budynków, doradztwo techniczne - Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia) i okolice

MJS
Monika Kopeć

Świadczę pełen zakres usług związanych z obsługą, przygotowaniem, realizacją, uruchomieniem inwestycji bądź remontu.

Oferuję także wsparcie techniczne dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości.

 

Moje usługi

Nadzór nad robotami budowlanymi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru robót budowlanych lub Kierownika Budowy

Doradztwo techniczne

Doradztwo i opinie techniczne stanu budynku lub wykonywaneych robót budowlanych

Odbiory

Odbiory mieszkań, domów i lokali użytkowych

Okresowe kontrole stanu technicznego

Przeglądy budowlane: roczne i półroczne, pięcioletnie

Inwestycje remontowe

Koordynowanie i organizowanie inwestycji remontowych

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości