+48 536 596 396

MJC Gdynia: Nadzory, przeglądy budynków, doradztwo techniczne - Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia) i okolice

Przeglądy BUDOWLANE

Usługi firmy MJS

Według obecnie obowiązujących przepisów na temat utrzymania obiektów budowlanych, Art. 62 ust.1 pkt.1-3 ustawy Prawo Budowlane nakłada na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków i budowli.

Oferujemy współpracę obejmującą przeprowadzanie okresowych: półrocznych, rocznych oraz pięcioletnich kontroli obiektów budowlanych zarówno właścicielom jak i zarządcom, którzy zostali objęci obowiązkiem okresowej kontroli stanu technicznego. Staramy się by wykonywane przeglądy budowlane pozwoliły Państwu na zaplanowanie w przyszłych budżetach inwestycji i kosztów związanych z eksploatacją budynku.

Oferta cenowa przeglądów przygotowywana jest indywidualnie na podstawie zakresu kontroli, w oparciu o powierzchnię lub kubaturę budynku, stopnia skomplikowania konstrukcji, ilości obiektów i czas, który należy przeznaczyć. Stałym Klientom proponujemy opracowanie kalendarza przeglądów dostosowanego do indywidualnych potrzeb właściciela, administratora bądź zarządcy, uwzględniając ustawowe terminy realizacji kontroli.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,

  • Polskie Normy.