+48 536 596 396

MJC Gdynia: Nadzory, przeglądy budynków, doradztwo techniczne - Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia) i okolice

NADZORY BUDOWLANE

Usługi firmy MJS

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika Budowy przy realizacji wszelkiego rodzaju budynków, pracach remontowych, modernizacyjnych, dociepleniowych i innych.

Świadczymy usługi związane z reprezentowaniem Inwestora na budowie, kontrolą zgodności wykonywanych prac z projektem, przepisami i normami technicznymi, odbiorem prac zanikowych bądź ulegających zakryciu, przeglądem, jakości prac i wykorzystywanych materiałów budowlanych, terminowością realizacji, a także nadzorem rozliczeń finansowych oraz wieloma innymi uwzględnionymi w umowie kwestiami.